RSS :: پایگاه خبری و تحلیلی نوآوران http://www.noavaranonline.ir//fa/Feed/Service/11 GhanoonDaily.ir RSS Feed زنهار در دام مشترک دو خصم دیرین، برای اثبات ارادت شان به یکدیگر گرفتار نشوید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/466532 Sat, 11 Feb 2023 19:39:45 GMT بین اثبات حقانیت خود یا حفاظت از شخصیت تان، همواره دومی را ارجح بدانید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/466460 Sat, 04 Feb 2023 20:18:26 GMT احمق ها از همه چیز آگاهند، مشروط بر این که ساکت بمانند! سکوت؛ اندیشگاه احمقان فهیم است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/466312 Sat, 28 Jan 2023 16:45:44 GMT هیچ کس تباهتر از فردی نیست که معاشش از او “مأمور و معذور” ساخته است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/466082 Fri, 20 Jan 2023 20:05:43 GMT بین بد و بدتر؛ همواره بدتر را انتخاب کنید. جبر و تنگنا در برگزیدن وضعیت بد، گویای امکان ناپذیر بودن نیل به روزهای بهتر و نیز دیر یا زود فرو غلطیدن در همان شرایط بدتر است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465929 Fri, 13 Jan 2023 23:02:59 GMT زشتی و زیبایی پَرتُوانِ چشمان آدمی اند. نه این است، نه آن. آن چه هست، فقط هست. آیا جز مصنوعات دست بشر و تجلیات ذهن او، زشت و زیبای دیگری سراغ دارید؟ http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465749 Sat, 31 Dec 2022 17:46:29 GMT آیا تباه گشته تر از متفرعنی سراغ دارید که ترش رویی و تلخ زبانی را، پیش از عدالت بر کرسی قضاء سکنی داده باشد! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465702 Sat, 24 Dec 2022 11:09:15 GMT می خواهید بدانید تا چه میزان از خدا فاصله گرفته اید؟ مسافت آن چه هستید تا تصوری که از خود برای دیگران ساخته اید را اندازه بگیرید. این؛ همان است! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465620 Wed, 14 Dec 2022 14:16:11 GMT این نبوغ، بزرگ‌زادگی و شهامت صبر است که تفوق و استیلای آن را بر قدرت، ثروت و هر چیز دیگر میسور می‌سازد. "شکیبا" نام اعظم خداوند است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465513 Fri, 25 Nov 2022 20:03:30 GMT پر توهم ترین ساخته ذهن بشر چیست؟ قطعه قطعه کردن زمان و تقسیم آن به توهم های کوچک تر. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465382 Sat, 29 Oct 2022 17:18:55 GMT هیچ کس تباهتر از فردی نیست که معاشش از او “مأمور و معذور” ساخته است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465188 Sat, 17 Sep 2022 20:46:21 GMT اتمام حجت با یک احمق، همچون شلیک تیر خلاص به یک هندوانه است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465131 Fri, 09 Sep 2022 20:42:33 GMT وضعیتی تحمل ناپذیرتر از یک خوشبختی ناب، یکپارچه و حجیم وجود ندارد. برای خلاصی از یک سعادت دیرپا، خود را به هزار در و دیوار پیدا و نهان می کوبیم. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/465039 Fri, 02 Sep 2022 19:10:50 GMT امکان وارد ساختن کوچک ترین تردید در ارکان تصمیم یک ابله بالفطره، همچون پای بر زمین کوبیدن با نیت ایجاد زمین لرزه است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/464948 Fri, 26 Aug 2022 22:30:15 GMT هر کس همان سبک موسیقی ست که از آن لذت می برد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/464744 Sat, 30 Jul 2022 21:50:49 GMT زشتی و زیبایی پَرتُوانِ چشمان آدمی اند. نه این است، نه آن. آن چه هست، فقط هست. آیا جز مصنوعات دست بشر و تجلیات ذهن او، زشت و زیبای دیگری سراغ دارید؟ http://www.noavaranonline.ir/fa/news/464660 Fri, 22 Jul 2022 21:38:07 GMT در انتخاب های نخستین خویش اندیشه کنید تا مالیخولیا و دوزخ، مابقی عمرتان را در حسرت زندگی با نابرگزیدگان خاکستر نسازد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/464581 Fri, 15 Jul 2022 20:28:53 GMT بین اثبات حقانیت خود یا حفاظت از شخصیت تان، همواره دومی را ارجح بدانید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/464398 Fri, 24 Jun 2022 18:00:08 GMT آیا متفرعن تر از تباه گشته ای سراغ دارید که ترش رویی و تلخ زبانی را، بیش از عدالت بر کرسی قضاء سکنی داده باشد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/464131 Sun, 22 May 2022 19:19:31 GMT در دوستی و دشمنی با آنان که کسی را ندارند تا جان شان را فدای او سازند، به یکسان محتاط باشید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/464036 Fri, 13 May 2022 20:12:25 GMT آگر آدمی دو بار می مرد، بسیاری با انتحار به حیات اول خود پایان می دادند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/463150 Fri, 04 Feb 2022 18:29:24 GMT می خواهید بدانید تا چه میزان از خدا فاصله گرفته اید؟ مسافت آن چه هستید تا تصوری که از خود برای دیگران ساخته اید را اندازه بگیرید. این؛ همان است! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/463103 Mon, 31 Jan 2022 20:42:53 GMT مهم بودن بدون مفید بودن، سلطنت رو به زوال است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/462988 Sat, 22 Jan 2022 13:15:54 GMT وقتی آفریدگار خود را صرفاً پشت درِ اتاق های عمل بیمارستان ها، میله های زندان، مخمصه های جانکاه و... به خاطر می آورید، انصاف دهید بخواهد زود به زود به یادش بیاورید! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452845 Sat, 08 Jan 2022 19:19:00 GMT یک استکان پر، با ارزش تر از یک لیوان نیمه خالی ست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452696 Fri, 31 Dec 2021 20:19:58 GMT در دوستی و دشمنی با آنان که کسی را ندارند تا جان شان را فدای او سازند، به یکسان محتاط باشید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452622 Sun, 26 Dec 2021 17:43:49 GMT کتاب ارزشمندترین پدیده هستی و نویسنده ارجمندترین مخلوق ادوار تاریخ است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452461 Sun, 19 Dec 2021 02:17:22 GMT از دو چیز راه گریزی نیست: اول) سایه خودتان آنگاه که رو به خورشید می‌تازید. دوم) جان به در بردن از نقد و مزمتِ قَدَر قدرتانی که مدعی‌اند از هر انتقادی با آغوش باز استقبال می‌کنند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452309 Fri, 10 Dec 2021 22:04:05 GMT مباحثه با آنان که دچار توهم دانای کلی یا گمان خود اجتهادیند، مهلک تر از قانقاریاست. اگر نکشت تان، دست و پای تان را قطع می کند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452243 Sun, 05 Dec 2021 20:47:11 GMT قبل از پاسخ به سؤال‌های غیر منتظره تعمق كنيد؛ آن‌ها برای شنيدن پاسخ های پیش بینی شده، پرسیده می شوند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452142 Mon, 29 Nov 2021 20:25:33 GMT شما مختارید هر قدر مایلید بذله‌گو و شاد باشید؛ اما از دیگران انتظار نداشته باشید طنازی و شوخ‌طبعی‌تان را به عنوان یک روش فلسفی و نوعی جهان‌بینی، جدی بگیرند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/451933 Fri, 19 Nov 2021 20:40:21 GMT هر کس همان سبک موسیقی ست که از آن لذت می برد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/451806 Fri, 12 Nov 2021 19:36:13 GMT بین بد و بدتر؛ همواره بدتر را انتخاب کنید. جبر و تنگنا در برگزیدن وضعیت بد، گویای امکان ناپذیر بودن نیل به روزهای بهتر ـ و نیز دیر یا زود ـ فروغلطیدن در همان شرایط بدتر است! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/451705 Fri, 05 Nov 2021 21:59:42 GMT اتمام حجت با یک احمق، همچون شلیک تیر خلاص به یک هندوانه است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/451580 Fri, 29 Oct 2021 20:54:12 GMT قبل از پاسخ به سؤال‌های غیر منتظره تعمق كنيد؛ آن‌ها برای شنيدن پاسخ های پیش بینی شده، پرسیده می شوند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/451345 Fri, 15 Oct 2021 19:16:36 GMT نیمی از واقعیت، زشت تر از تمامی یک دروغ است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/451246 Sun, 10 Oct 2021 12:35:54 GMT سعی در کسب نتایجی مشابه دستاوردهای مُبدِعان و سخت کوشان – بدون التفاط به برنامه ها و تاکتیک های به کار گرفته شده توسط ایشان – همچون پیمودن پهنه اقیانوس ها با یک قایق پدالی به امید کشف قاره های هنوز ناشناخته است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/451096 Fri, 01 Oct 2021 19:51:19 GMT مراقب جسم و روان خویش از مکر و سودای روان پریشانی باشید که لحظه ای از یاد و اندوه هجرتان فارغ نیستند؛ اما وقتی به شما می رسند چنان می نمایند که انگار هیچ گاه در جهان وجود نداشته اید! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/450995 Sat, 25 Sep 2021 00:34:24 GMT شعر گفتن کم تر از زایمان نیست. این را مادران شاعر، بهتر می دانند! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/450909 Sun, 19 Sep 2021 20:33:23 GMT سختی های دوران جوانی، خاطرات لطیف پیری ست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/450697 Fri, 10 Sep 2021 20:01:09 GMT هر اكثريتی – ولو اندك – آبستن اقليتی‌ست كه دير يا زود وضع حمل خواهد كرد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/440380 Fri, 27 Aug 2021 20:58:11 GMT می خواهید بدانید تا چه میزان از خدا فاصله گرفته اید؟ مسافت آن چه هستید تا تصوری که از خود برای دیگران ساخته اید را اندازه بگیرید. این؛ همان است! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/430185 Sat, 14 Aug 2021 22:25:33 GMT این که می گویند سلامتی بالاترین نعمت است، فرضی غیر واقع است. احساس خوشبختی از داشتن سلامتی هم اولاتر است. در غیر این صورت هیچ گاه کسی با احساس بدبختی، پوچی یا فقدان هیچ راه نجات، دست به خودکشی نمی زد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/410008 Fri, 06 Aug 2021 20:56:40 GMT هر کس همان سبک موسیقی‌ست که از آن لذت می برد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/399872 Sat, 31 Jul 2021 22:15:10 GMT سیر کردن شکم یک کودک آفریقایی توسط دولتمردان هر کشور، هزاران مرتبه پر افتخارتر از کسب تمامی عناوین و مدال های المپیک است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/389703 Fri, 23 Jul 2021 16:50:58 GMT هنگام وداع از شخصی که قرار است کاری برای شما انجام دهد “مراقب خودت باش”، بدترین جمله ای ست که می توانید بر زبان بیاورید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/389582 Sat, 17 Jul 2021 12:30:02 GMT شعر گفتن کمتر از زایمان نیست. این را مادران شاعر، بهتر می دانند! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/379391 Fri, 09 Jul 2021 19:21:21 GMT سرشت برخی به گونه ای ست که همه عمر خویش را در انتظار لحظه بزرگ آغاز زندگی؛ سپری و به پایان می رسانند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/319239 Fri, 02 Jul 2021 19:26:41 GMT اتمام حجت با یک احمق، همچون شلیک تیر خلاص به یک هندوانه است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/319084 Sat, 26 Jun 2021 14:00:55 GMT کمتر کسی از خائن خوشش می‌آید، اما همه از خیانت و داستان آن لذت می‌برند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/308887 Fri, 18 Jun 2021 21:22:07 GMT آنان که بود و نبودشان علی السویه است، مردگان بی کفن و دفنند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/308757 Sat, 12 Jun 2021 21:05:37 GMT هیچ پدیده ساده‌ای در جهان وجود ندارد. همه چیز مملو از پیچیدگی، اختفاء و راز آلودگی‌ست. آن‌چنان که هر فرآیند و رابطه‌ای در ورای تصورات اولیه و ثانویه ما آغاز، امتداد و پایان می‌یابند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/298461 Sat, 29 May 2021 00:58:23 GMT چشمان تان را خوب باز کنید. اعتبار و کلاس بعضی ها، صرفاً در گروی عیب جویی و افتراء به این و آن است. چه بسیار مفلوکانی که در تحقیر و کوچک انگاری داشته های شما با ناداشته های خویش، هنرمندانی بی همتا و مترصدانی سخت در کمینند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/298352 Sun, 23 May 2021 20:50:45 GMT من از شک به ایمان رسیدم. من از ایمان به شک رسیدم. مراقب باشید؛ این هر دو شیطان است که سخن می گوید. هر شکی را یقین و هر یقینی را شک پنداشتن، آیین بی سرانجامی ست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/278052 Fri, 14 May 2021 21:48:02 GMT وقتی خدا را صرفاً پشت در اتاق های عمل بیمارستان ها، میله های زندان، مخمصه های جانکاه و... به خاطر می آورید، انصاف دهید بخواهد زود به زود به یادش بیاورید! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/277871 Fri, 07 May 2021 21:06:23 GMT ♦️سوگواری؛ تمرین عادت به مفارقت است. ♦️آگر آدمی دو بار می مرد، بسیاری با انتحار به حیات اول خود پایان می دادند. ♦️افسردگی، نسیم گورستان است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/277724 Fri, 30 Apr 2021 20:45:30 GMT ♦️کتاب ارزشمندترین پدیده هستی و نویسنده ارجمندترین مخلوق ادوار تاریخ است. ♦️شعر گفتن کمتر از زایمان نیست. این را مادران شاعر، بهتر می دانند! ♦️تئاتر، سرنوشت سازی اختیار و گریز ناپذیری از آن به روایت انسان است. ♦️هر کس همان سبک موسیقی ست که از آن لذت می برد. ♦️نحوه برخی ترکیب سازی های مدرنیته و سنت، بی شباهت به آغشتن هلاهل با عسل نیست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/267546 Fri, 23 Apr 2021 21:26:04 GMT طول عمر آدمی ظن و گمانی بیش نیست. زندگی انسان اگر ده قرن، صد قرن یا بیشتر هم به درازا بکشد – در سال های جوانی، میانسالی یا پایانی حیات‌ – گذشته چون توهمی گذرا، آنی در مخیله اش نقش بسته و لحظه ای دیگر محو خواهد شد. همان پندار فرّاری که مردمان امروزی در هر مرحله از سنین خویش – با یادآوری آنچه پشت سر گذاشته اند – دمی در خیال شان پیدا و گاهِ دیگر گم می شود. بقا و فنای بشر در سه جزء از یک ثانیه خلاصه می گردد. در کسری از آن به دنیا آمده، در بخش میانی امتداد یافته و در پایان ثلث سوم نیز می میرد. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/267326 Fri, 16 Apr 2021 19:13:32 GMT آدمی در تمامی لحظات و از ابتداء تا پایان حیات در وضعیت هجر و مملو از اندوه فراق و هراس از تنهایی‌ست. اگر ده‌ها سال هم زندگی‌اش را تنگاتنگ با عزیزی سپری کرده باشد، به محض فقدان همیشگی او، مانند این خواهد بود که هیچ گاه مجاورتی با همدم دیرین خویش نداشته است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/267271 Wed, 14 Apr 2021 03:54:52 GMT حواس تان باشد: برخی را با فنون ماهیگیری آشنا سازید. به بعضی فقط ماهی بدهید. نهایت اجازه ای که می بایست به خیلی ها بدهید، انداختن نیم نگاهی به سبد ماهی هاست. به بسیاری هم اصلاً لازم نیست چیزی نشان بدهید! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/266565 Sat, 13 Mar 2021 20:31:41 GMT این نبوغ، بزرگ زادگی و شهامت صبر است که تفوق و استیلای آن را بر قدرت، ثروت و هر چیز دیگر میسور می سازد. ”شکیبا” نام اعظم خداوند است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/266369 Fri, 05 Mar 2021 21:21:38 GMT از درک قوانین ریاضیات عاجزید؟ بر هجوم فزاینده وقاحت و پرده دری در برابر عقب نشینی حُجب و حیاء تعمق کنید. این “ تصاعد “ است. تغییر رفتارِ فردی مستبد و بی شرم، به پاس شیوه آکنده از مهر و ادب طرف مقابل. این “ تصادف ” است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/266259 Sat, 27 Feb 2021 20:53:20 GMT زشتی و زیبایی پَرتُوانِ چشمان آدمی‌اند. نه این است، نه آن. آن‌چه هست، فقط هست. آیا جز مصنوعات دست بشر و تجلیات ذهن او، زشت و زیبای دیگری سراغ دارید؟ http://www.noavaranonline.ir/fa/news/266012 Fri, 19 Feb 2021 06:13:33 GMT هر انسانی تکرار و تکثیر خویش در بستر زمان است. هر کس در زمان مقرر، همانی می شود که هست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/265824 Sat, 13 Feb 2021 01:33:58 GMT تجربه اندوزی و سود جستن از سرگذشت پیشینیان، توهمی کوانتومی ست. اغلب تجربه کسب می کنیم تا سنجیده تر، تلخ تر و با اعجاب بیشتری آن را تکرار کنیم. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/265656 Fri, 05 Feb 2021 04:20:27 GMT دروغ؛ اغلب همان آرزوی قلبی ماست که از زبان یک شیاد بازگو می شود. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/265456 Fri, 29 Jan 2021 06:55:03 GMT به یک بره قدرت دهید تا شاهد قتل عام دَد آسای گرگ ها و انقراض بی وقفه تمامی گونه های جانوری باشید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/265306 Sun, 24 Jan 2021 00:27:38 GMT – از کجا به این یقین رسیدی که من یک احمقم؟ – مهربان بودی! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/264891 Fri, 08 Jan 2021 20:13:43 GMT جهنم پر از آدم‌های خوبی‌ست که بلد نبودند به دیگران نه بگویند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/264686 Fri, 01 Jan 2021 19:26:01 GMT نیمی از واقعیت؛ زشت تر از تمامی یک دروغ است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/264487 Fri, 25 Dec 2020 19:28:05 GMT بین بد و بدتر؛ همواره بدتر را انتخاب کنید. جبر و تنگنا در برگزیدن وضعیت بد، گویای امکان ناپذیر بودن نیل به روزهای بهتر – و نیز دیر یا زود – فرو غلطیدن در شرایط بدتر است! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/264433 Mon, 21 Dec 2020 22:21:51 GMT نهایت توفیق در فراموشی مطلق آن که مناسبات عمیقی با او داشته‌اید، انتقال روابط بیرونی به گفت‌و‌گوهای درونی‌ست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/253094 Fri, 06 Nov 2020 18:28:38 GMT اگر انسان دو بار می‌مُرد، بسیاری با انتحار به حیات اول خود پایان می‌دادند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/252965 Sat, 31 Oct 2020 16:43:38 GMT شکوه از خائنین نزد این و آن، هرگز برای شما حاصلی نخواهد داشت جز متقاعد شدن ایشان نیز به پلشتی در ازای نیکی های تان. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/252434 Sat, 03 Oct 2020 16:41:19 GMT در باره مطالبی که قرار است بنویسید کمتر حرف بزنید و در خصوص موضوعاتی که در موردشان زیاد حرف می زنید، چیزی ننویسید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/252060 Fri, 18 Sep 2020 23:04:06 GMT انسان موجودی انتخابگر نیست. او با پذیرش قدرتمندترین خود ویرانگری های تحمیلی، دچار سوء تفاهم انتخاب می شود. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/251978 Mon, 14 Sep 2020 01:24:20 GMT در یک رابطه نابرابر، این شایستگی ها یا قدرت سلطه یکی از طرفین نیست که طرف مقابل را نهایتاً به انقیاد و انفعال می کشاند. وفور وادادگی های مداوم از یک سو و مسخر ساختن آن ها از سوی دیگر است که آرام آرام به یک رابطه گندیده ختم می شود. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/251735 Sat, 05 Sep 2020 00:46:09 GMT در یک رابطه نابرابر، این شایستگی ها یا قدرت سلطه یکی از طرفین نیست که طرف مقابل را نهایتاً به انقیاد و انفعال می کشاند. وفور وادادگی های مداوم از یک سو و مسخر ساختن آن ها از سوی دیگر است که آرام آرام به یک رابطه گندیده ختم می شود. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/250859 Fri, 31 Jul 2020 21:43:22 GMT این که به کسی ذره ای علاقه داشته باشید و گاه گاهی آن را بر وی آشکار نمایید، ارزشمندتر از آن است که محبوبی را بیش از جان خود دوست بدارید، اما همواره از او نهان سازید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/250379 Sat, 11 Jul 2020 17:19:27 GMT دسترسی به اهداف برنامه‌ریزی شده با افراد ناکارآمد، بی‌شباهت به احتمال گرم کردن غذایتان با شراره‌های یک صاعقه نیست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/247847 Sat, 11 Apr 2020 19:03:17 GMT دو چیز حد و انتها ندارد. اول، آسمان و کهکشان هایش. دوم، وقاحت و بی شرمی افسارگسیخته. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/215081 Sun, 29 Dec 2019 17:06:23 GMT آیا زیان کارتر از سوداگرانی می‌شناسید که طعام از دهان فرزند دیگری ربوده و در کام دلبندان خویش می‌گذارند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/214655 Fri, 20 Dec 2019 17:27:39 GMT آن که عمری صداقت و راست پیشه‌گی شما را به پای حماقت و ساده‌لوحی‌تان گذاشته، مشکل بتوانید به باژگونی نقش‌ها و تغییر واقعیت‌های دلپذیر وی متقاعد سازید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/214395 Sat, 14 Dec 2019 17:43:50 GMT حداقل پاداش کسی که مدام در جست‌و‌جوی خوشبختی‌ست، حفظ دائمی فاصله‌اش با بدبختی مطلق است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/213845 Sun, 01 Dec 2019 18:11:04 GMT القابی چون استاد، قربان و ... را با وسواس و پر طمأنینه به کار گیرید تا ناشایستگان و نا بخردان، شما را با خدم و حشم خود اشتباه نگیرند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/212874 Sat, 09 Nov 2019 14:28:18 GMT امکان وارد ساختن کوچک ترین تردید در ارکان تصمیم یک ابله بالفطره، همچون پا بر زمین کوبیدن با نیت ایجاد زمین لرزه است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/201795 Fri, 11 Oct 2019 16:53:23 GMT مهمترین نکته‌ای که همواره باید در روابطتان به یاد داشته باشید این است که بعضی اعمال و جملات تحت هیچ شرایطی نباید رخ داده یا بر زبان آورده شوند. حتی یک بار. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/190960 Sun, 22 Sep 2019 17:32:54 GMT دردناک نیست؟ آدم‌ها از حیوان خطاب قرار گرفتن خویش برآشفته و غضبناک می‌شوند، اما همه می‌خواهند از آن‌ها قوی‌تر باشند، بالاتر بپرند و سریع‌تر بدوند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/190669 Tue, 17 Sep 2019 18:20:31 GMT مادامی که علاقه‌ای به خویش ندارید، اظهار محبت به دیگری انتقامی‌ست که از خودتان می‌گیرید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/190479 Sat, 14 Sep 2019 15:44:51 GMT مشکل اکثر مردم ناشی از بی‌اطلاعی از حقایق و وقایع مرتبط با خودشان نیست. از بدیهیاتی‌ست که از وجودشان آگاهند، اما از حل‌و‌فصل آن‌ها طفره می‌روند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/190363 Fri, 06 Sep 2019 17:58:49 GMT دو چیز آموختنی نیست: "تفهیم" به آن کس که تدبیرش نافهمی‌ست. "نافهمی" به آن که تقدیرش خردمندی‌ست. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/189482 Fri, 02 Aug 2019 17:46:52 GMT چگونگی گذراندن اوقات فراغت را بیش از هر چیز دیگر ملاک انتخاب دوستان و همدمان خویش قرار دهید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/189369 Tue, 30 Jul 2019 13:40:39 GMT از کسانی که مدعی اند دیگر مثل سابق نیستند و نیکی و تعقل پیشه کرده اند، بترس. من از آن ها بسیار ضربه های دردناک خورده ام. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/189043 Sat, 20 Jul 2019 17:42:02 GMT بی‌شخصیتی یعنی این‌که وقتی حرفی برای دفاع از خودمان نداریم، شروع به بدگویی از طرف مقابل کنیم. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/188921 Tue, 16 Jul 2019 18:00:53 GMT از آن که برای خود حرمت و اعتباری قائل نیست، مترصد احترام و وفای به عهد نباشید. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/188591 Mon, 08 Jul 2019 17:20:53 GMT « بدون تفکر منزه و گفت و شنود پرطمأنینه با خویش، نمی‌توان گفتار مؤدبانه و رفتار متشخصانه در پیش گرفت ». http://www.noavaranonline.ir/fa/news/188429 Fri, 05 Jul 2019 17:16:05 GMT در عجبم انسان معاصر با چه سرگشتگی و شعفی پی کشف هم سانانی با نقاط اشتراک و بیشترین تفاهم فی مابین است، اما در نهایت این ناهماهنگی‌ها و تفاوت‌هاست که ایشان را کنار یک‌دیگر حفظ می‌کند! http://www.noavaranonline.ir/fa/news/188320 Mon, 01 Jul 2019 18:42:36 GMT سخن راندن از تهدیدی که قادر به مکتوب ساختن آن نیستید، لو دادن دست خالی به طرف مقابل قبل از بازی پُر یا پوچ است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/188225 Sat, 29 Jun 2019 18:15:56 GMT شانس نام مستعاری‌ست که تنبل‌ها با آن از موفقیت و پیروزی‌های سخت‌کوشان یاد می‌کنند. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/187978 Sun, 23 Jun 2019 18:11:58 GMT وقتی کسی شما را بیش از اندازه برای انجام کاری ترغیب می‌کند، مشغول جرأت بخشی و متقاعد ساختن خویش برای انجام همان کار است. http://www.noavaranonline.ir/fa/news/187927 Fri, 21 Jun 2019 16:34:58 GMT